ESCAPE ROOM teambuilding aktivitet i Stockholm

Aktiviteten är ett Escape Room i på plats format. Vi kommer och genomför aktiviteten på företaget, konferensanläggningen eller kursgården. Den passar utmärkt för Kick-off, Team Building och Konferens. Lagtävling under 90 minuter som inslag i er program. Vilket lag blir först med att lösa alla uppgifter i The Case och först få fram sista koden och öppna den sista dörren? Logiskt tänkande och samarbete är vägen till seger.

Teambuilding Tävling för 20 - 350 personer

Bygg starka team


Genom en serie av problem som kräver både logiskt tänkande och samarbete kommer dina deltagare att tävla mot varandra i grupper om sex till sju personer under en 90-minuters session som hålls på plats hos er. Vår aktivitet är perfekt för att stärka teamkänslan och främja samarbetet inom er grupp. Aktivityeten är ett beprövad koncept och levererar ett minnesvärd och underhållande teambuilding-stockholm.

Nå målet tilsammans


Vi har utformat den ultimata teambuildingaktiviteten för ditt nästa företagsevenemang, konferens eller teamträff. Lag av problemlösare kommer att samarbeta för att hitta gömda ledtrådar, lösa pussel och lösa ett mysterium innan tiden tar slut! Aktiviteten är öppen för ett obegränsat antal deltagare och kan genomföras var som helst.

Vi tar hand om allt


Vi tar hand om allting åt dig, från planering och förberedelser till att tillhandahålla all nödvändig rekvisita och att leda själva aktiviteten. Du kan luta dig tillbaka och koppla av medan vi ser till att allt löper smidigt och att dina deltagare har en fantastisk upplevelse.

Hundratals nöjda kunder kan inte ha felTeambuilding Aktivitet kund - Scandic
Teambuilding Aktivitet kund - Ellevio
Teambuilding Aktivitet kund - Deloite
Teambuilding Aktivitet kund - ATEA
Teambuilding Aktivitet kund - UNILEVER
Teambuilding Aktivitet kund - VEIDEKKE
Teambuilding Aktivitet kund - SKANSKA
Teambuilding Aktivitet kund - WESTINGHOUSE
Teambuilding Aktivitet kund - NORDEA

Beskrivning av Teambuilding Aktiviteten i StockholmSå här fungerar det

Ni delar upp alla deltagare i mindre grupper. 6–7 personer per grupp. Alla grupper har samma uppdrag och förutsättningar. Under hela aktiviteten jobbar ni i egen grupp och samarbetar för att lösa logiska problem och andra uppdrag som succesivt tar er till slutmålet som är gemensam för alla.

Det är möjligt att komma på första till tredje plats beroende på snabbtänkande och bästa samarbete, vilket avgör vem som vinner. Det är en engagerande aktivitet som binder ihop laget och skapar mycket glädje genom att leverera resultat tillsammans.

Dynamiken i gruppen och dess utveckling

Dynamiken inom en grupp och hur den utvecklas är starkt kopplad till begreppet teambuilding. Teambuilding är en central komponent när det kommer till att främja samarbetet och den kollektiva intelligensen inom gruppen. Genom att tillämpa logiskt tänkande och samarbetsförmåga i olika sammanhang och genom att engagera sig i varierande uppdrag kan gruppmedlemmarna arbeta tillsammans för att lösa en rad olika utmaningar och uppgifter.

Utvekla Kommunikationens Roll gennom teambuildingövningar

Kommunikation spelar en central roll i denna process, då den möjliggör effektivt informationsutbyte och bidrar till att skapa en ömsesidig förståelse inom gruppen. När medlemmarna i gruppen kommunicerar öppet och tydligt, kan de förbättra sin förmåga att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål. Dessutom främjar kommunikation en atmosfär av öppenhet och tillit, vilket är avgörande för att uppmuntra gruppdynamik och utveckling.

Logiskt Tänkande som Verktyg för Problemlösning

Logik är en annan viktig komponent i under teambuilding aktiviteten. Genom att använda logiskt tänkande kan gruppmedlemmarna analysera problem och uppgifter på ett strukturerat sätt, vilket leder till mer effektiva lösningar. Detta innebär att gruppen kan ta itu med komplexa utmaningar på ett organiserat och metodiskt sätt.

Förberedelser för teambuilding aktivitet i Stockholm

Vi ser till att installera all nödvändig utrustning och material på plats innan aktiviteten börjar. När alla grupper har anlänt och tagit plats genomförs en kort instruktion och inspirationshöjning för att sätta igång aktiviteten.

Under spelets gång finns spelledaren på plats i lokalen för att se till att alla grupper får extra hjälp om de fastnar. Detta främjar en känsla av deltagande och uppmuntrar alla att kämpa för att nå seger.

Tusentals nöjda deltagare

Vi är stolta över att arbeta med och för de mest framåtriktade företagen i Sverige. De litar på oss och att vi klarar av att stödja dem i deras konferenser, event, team aktiviteter. Här är bara några av de välkända namn som vi stolta att samarbeta med: Alfa Laval, Ericsson, HP, SVT, ICA, Scandic, Elevio, Uppsala Kommun, Länsförsäkringar Stockholm, Deloitte, SEB, Samhall, SVA, Veidekke, Fronit, SMÅA, SAS, ATEA

Begär offert genom att kontakta oss nedan och få detaljerad beskrivning och bilder på aktiviteten.

Begär offert nu!

Ditt meddelande har skickats!
Något gick fel, prova uppdatera och skicka formuläret igen.